Վրաստան Մեկնողների Աջակցության Ապահովագրություն | Նաիրի ինշուրանս

ապահովագրական տեսակ

Վրաստան մեկնողների աջակցության ապահովագրություն

 • 2024թ հունիսի 1-ից սկսած՝ Վրաստան մեկնող ցանկացած զբոսաշրջիկ պետք է ունենա ճանապարհորդական ապահովագրություն։ ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ-ն առաջարկում է անհրաժեշտ ապահովագրական ծածկույթը՝ Վրաստանում գտնվելու ընթացքում։

  • Ընդհանուր տեղեկություններ

   Ի՞ՆՉ Է ՎՐԱՍՏԱՆ ՄԵԿՆՈՂՆԵՐԻ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
   Վրաստան մեկնողների աջակցության ապահովագրությունը հատուցում է Վրաստանում գտնվելու ընթացքում ապահովագրված անձի հետ տեղի ունեցած դժբախտ պատահարի կամ նրա առողջական վիճակի վատթարացման հետևանքով առաջացած ծախսերը: 

    

   ՈՎՔԵ՞Ր ԵՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎՈՒՄ
   Ծրագրի շրջանակներում կարող են ապահովագրվել պայմանագրի կնքման պահին մինչև 85 տարեկան (ներառյալ) ֆիզիկական անձինք:

     

   Ի՞ՆՉ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԵՔ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎՈՒՄ
   Վրաստան մեկնողների աջակցության ապահովագրության շրջանակներում հատուցման ենթակա են հետևյալ ծախսերը՝

   -  անհետաձգելի (շտապ) բժշկական ծառայության ծախսերը,

   -  ապահովագրական պատահարի ժամանակ առաջացած բուժտրանսպորտային ծառայությունների ծախսերը,

   -  հայրենադարձության հետ կապված ծախսերը, 
   -  ծախսեր, որոնք իրականացվել են Ապահովագրական պատահարի մասին Աջակցող ընկերությանը կամ Ապահովագրողին տեղեկացնելիս: 

    

   Ի՞ՆՉ ԾԱԾԿՈՒՅԹ Է ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍԸ

    

   1 ուղևորության տևողություն 1 օրվա բազային ապահովագրավճար* Ապահովագրական գումար
   1-ից 15 օր 300 ՀՀ դրամ

    

    

    30,000 Եվրո

   16-ից 30 օր 250 ՀՀ դրամ
   31-ից 90 օր 200 ՀՀ դրամ
   91-ից 365 օր 150 ՀՀ դրամ

   *մեկ ապահովագրության վկայագրի գծով նվազագույն բազային ապահովագրավճարը չի կարող պակաս լինել 500 ՀՀ դրամից։

    

   Կախված Ապահովագրվող անձի տարիքից՝ վերոնշյալ բազային ապահովագրավճարի նկատմամբ կիրառվում են հետևյալ գործակիցները.

    

   Տարիք

    Գործակից

   65 – 70 տարեկան 2
   71- 75 տարեկան 2,5
   76 - 79 տարեկան 3
   80 - 85 տարեկան 4

    

   Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ ՊԱՏԱՀԱՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

   Շտապ բժշկական օգնություն ստանալու համար անհրաժեշտ Է կապ հաստատել մեր գործընկեր «Էքսպրեսս Ասսիսթ Ցենտր» աջակցող կազմակերպության հետ՝ նշված շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարներից մեկով.

    

   Հեռախոս +7 495 539 30 71
   WhatsApp

    

    +7 916 430 39 19

   Viber

  • Պայմանագրի կնքում

   Ի՞ՆՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

   Ապահովադրի և Ապահովագրվող անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ։

   • Ցանկանու՞մ եք ավելի շատ տեղեկություններ ստանալ

    Պայմաններ

   աջակցություն 24/7

   առցանց

   մենք ուրախ ենք Ձեզ օգնել

   ՄԵԶ ՀԵՏ ԱՊԱՀՈՎ Է. ասում ենք մենք ու փորձում մեր ամեն քայլով ավելի մոտ լինել հաճախորդին։

   Ունե՞ս մեր օգնության կարիքը, սեղմիր այստեղ