TRAVEL DAILY| Ապահովագրություն | Նաիրի ինշուրանս
Cache updated!
Cache updated!

ապահովագրական տեսակ

Travel Daily

 • Երբեմն ապահով ճամփորդության համար սովորական Զբոսաշրջային ապահովագրությունը բավարար չէ։ Այդ պատճառով մենք աառաջարկում ենք 2-ը 1-ում՝ Արտերկիր մեկնողների համար կորոնավիրուսից ապահովագրություն և Զբոսաշրջային ապահովագրություն 1 միասնական փաթեթում։

  • Ընդհանուր տեղեկություններ

   Ի՞ՆՉ Է «TRAVEL DAILY» ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ
   «TRAVEL DAILY» ծրագիրն արտերկիր մեկնողների աջակցության ապահովագրություն է, որը ներառում է նաև արտերկրում կորոնավիրուսից ապահովագրությունը:

    
   Ո՞Վ ԿԱՐՈՂ Է ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՎԵԼ
   Ծրագրի շրջանակներում ապահովագրվում է մինչև 85 տարեկան ցանկացած ֆիզիկական անձ:


   Ի՞ՆՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՆ ՀԱՏՈՒՑՎՈՒՄ
   «TRAVEL DAILY» ծրագրի շրջանակներում հատուցման ենթակա են՝

   -անհետաձգելի (շտապ) բժշկական ծառայության ծախսերը, այդ թվում՝ COVID-19-ի հիվանդանոցային բուժման ծախսերը,
   բուժտրանսպորտային ծառայությունների ծախսերը,
   -հայրենադարձության հետ կապված ծախսերը, այդ թվում՝ COVID-19-ից մահվան դեպքում,
   ծախսերը, որոնք իրականացվել են Ապահովագրական պատահարի մասին Աջակցող ընկերությանը կամ Ապահովագրողին տեղեկացնելիս:


   Ի՞ՆՉ ԾԱԾԿՈՒՅԹ Է ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՒՄ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ
   Ապահովագրության տարածք՝ ԱՄԲՈՂՋ ԱՇԽԱՐՀ
   Ապահովագրական գումար՝ 30 000 ԵՎՐՈ
   1 օրվա բազային ապահովագրավճար՝ 500 ՀՀ դրամ

   Բազմակի ուղևորությունների դեպքում բազային ապահովագրավճար՝

    

   Ապահովագրության ժամկետ Տարեկան բազային ապահովագրավճար
   1 տարվա ընթացքում 8 օր 3 500 ՀՀ դրամ 
   1 տարվա ընթացքում 15 օր 6 000 ՀՀ դրամ
   1 տարվա ընթացքում 30 օր 10 000 ՀՀ դրամ
   1 տարվա ընթացքում 60 օր 16 000 ՀՀ դրամ
   1 տարվա ընթացքում 90 օր 25 000 ՀՀ դրամ

    

    Ապահովագրված անձի տարիք

   Բազային ապահովագրավճարի վրա կիրառվող գործակից
   65-75 տարեկան 2
   76-85 տարեկան 3

  • Պայմանագրի կնքում

   Ի՞ՆՉ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ ԵՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ ԿՆՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

   Ապահովադրի և Ապահովագրվող անձի անձը հաստատող փաստաթուղթ։

   • Ցանկանու՞մ եք ավելի շատ տեղեկություններ ստանալ

    Ծրագիր

    Պայմաններ

   աջակցություն 24/7

   առցանց

   մենք ուրախ ենք Ձեզ օգնել

   ՄԵԶ ՀԵՏ ԱՊԱՀՈՎ Է. ասում ենք մենք ու փորձում մեր ամեն քայլով ավելի մոտ լինել հաճախորդին։

   Ունե՞ս մեր օգնության կարիքը, սեղմիր այստեղ